سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید اپوکسی و تینر مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

۱۴۰۰۳

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی ۱۴۰۰۳ 1442.36 9a1a9d63-4b7e-45a3-a3ae-caa546941b49.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۱۴۰۰۳ 728.88 a385b172-16f9-4109-bf56-b8475ee5ad55.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۰۳ 510.84 d5bddfb5-c4f4-463b-8e21-9c4c94647177.pdf