سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران

منشور اخلاقی کارکنان شرکت ملی نفت ایران