سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید انواع کمپرسور مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98040

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۸

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98040 2548.37 1723bf9d-3bf7-411a-9c55-52dbf27f0351.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98040 118.00 6cbd1cdf-9fcd-454c-b57c-68df090e2938.doc