سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید انواع لاستیک و تایر مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98021

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98021 4516.59 efdc6738-263a-4e72-aa1d-be805202d598.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98021 118.00 12f02142-8162-46cb-96fc-79a2fa9638f8.doc