سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید POLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97027

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 97027 686.00 37155626-85d3-426a-9653-e91661d975ef.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97027 591.98 65ab2e37-451e-455d-b721-7af98fd94b79.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97027 1069.35 020aaaa8-24d1-49d7-af60-c152d39188d3.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97027 118.00 8c55ddb0-5742-4454-b80a-ee0b21ecb7d2.doc