سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید POLYURETHANE مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97028

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
اسناد اعلام وصول مناقصه 97028 118.00 30190abf-f573-41cd-b29a-fdd0c6e0d5c4.doc
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97028 290.79 c25dc064-5c10-4e9d-8eee-11bb6cb9b762.jpg
مشخصات فنی مناقصه 97028 489.97 f6fb1a7e-17c6-4255-808a-c9e63ea6f53c.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97028 1062.03 bcc6b628-f51d-42e8-b9d6-b63e3f823d1f.zip