سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته

مناقصه

۱۴۰۲۰

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0ریال

۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۷

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی ۱۴۰۲۰ 277.72 846e1175-5021-4d92-84c7-e9a622892a8f.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۱۴۰۲۰ 372.97 a0cd1f4e-85ba-4b15-9bd4-1fda16cb0da9.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۲۰ 492.40 b3962a0b-993b-49b5-b470-7bb3a3d9f40c.pdf
دستورالعمل نمونه برداری و انجام بررسی های کیفی و کمی ۱۴۰۲۰ 902.18 353373c9-5244-4cd5-8fb4-9d74807bf4e8.pdf
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان ۱۴۰۲۰ 162.81 49cd478e-bbb8-450c-862b-c121b98ad8cf.pdf