سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

ارتباط با واحد پژوهش

رییس کمیته تخصصی پژوهش: جناب آقای افشین رزمجویی
پست الکترونیک: a.razmjouie@szogpc.com
تلفکس: ۰۷۱۳۲۳۱۴۲۱۰
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۸۳۹۵

مسئول دفتر همکاری های صنعت با دانشگاه: جناب آقای مجتبی لیاقت
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۲۹۱۲

کارشناس واحد پژوهش: سرکار خانم صفورا اسمی زاده
تلفن:۰۷۱۳۲۳۱۷۱۳۳