سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / پژوهش / پروژه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی