سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی / پژوهش / نمودار نحوه فعالیت های پژوهشی