سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، تهویه، تاسیسات و شبکه برق فشار قوی در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۶۷۱

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ۱۲ دعوت به عمل می آید حداکثر تا ۶ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی سامانه ستاد ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ۸ آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانة مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکات الف، ب و ج، ابتدا ارزیابی کیفی انجام گردیده و درصورت اخذ حداقل امتیاز لازم، پاکات الف، ب و ج گشوده می‌گردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.