سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید اپوکسی و تینر مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و دلان و نار و کنگان

مناقصه

۱۴۰۰۴

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۵۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی SND-9900070 561.97 6180682b-0b68-4106-9404-ed7c6335b9fc.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی SAD-9900064 582.65 3bae7bd4-02af-4946-a388-f562e0c5e108.pdf
مشخصات فنی ۱۴۰۰۴ 1442.36 36460eda-c05e-44c3-9007-0349191c2e57.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۱۴۰۰۴ 523.51 86ca85be-5a4a-4d23-86ae-c6d5fbc6711d.pdf