سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید نوار پوشش لوله و پرایمر مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

۹۹۰۲۵

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۱۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۹۹۰۲۵ 2211.82 b9a08382-caff-44fc-9374-074bb2a136b7.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۹۰۲۵ 558.51 120ecbda-a92f-4a08-a41f-380c10020a81.pdf