سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

تقاضای خرید اتصالات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

۹۹۰۱۹

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۶۵۷-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی ۹۹۰۱۹ 573.66 7a315d70-61d7-4a7b-b070-00baa973263e.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ۹۹۰۱۹ 1904.08 594a6ce5-e3b9-4f6d-a911-de3cd5dc7080.zip