سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید ظروف یکبار مصرف مورد نیاز ستاد

مناقصه

99014

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۲۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99014 614.04 56fa4a63-4fce-440b-89cb-16f6dc1e6e3d.jpg