سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید متعلقات سیستم اعلام حریق مورد نیاز ستاد

مناقصه

99015

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99015 1999.91 568292c7-d34b-4283-80ea-6cff5b06a8a6.zip