سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید لوله 24 اینچ مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

99008

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 99008 517.85 a1039abd-fb34-43a2-b2aa-92e50cab8122.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99008 536.63 5bef0045-3675-4066-a3fb-489be122c88a.jpg