سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید ، انواع لامپ LED مورد نیاز مناطق عملیاتی نار و کنگان و سروستان و سعادت آباد

مناقصه

99010

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99010 1866.21 95fdf364-6cbc-4565-91fa-15bb447f502d.zip