سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید دستگاه برش لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و دالان و سروستان و سعادت آباد

مناقصه

99009

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۵

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99009 1870.49 701030c6-010f-4ede-9213-e8fa820d60d6.zip