سال ۱۴۰۱، سال "«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»"

تقاضای خرید لوله 24 اینچ مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

99008

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 99008 517.85 68a1c78c-26f8-4210-aa68-c7632e87147d.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99008 536.63 45223079-c8c6-49d4-9b95-21c6dad54f66.jpg