سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید تری اتیلن گلایکول مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

99007

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99007 464.36 d05c26e1-1e5b-4ea4-9ffd-99ec02a07705.jpg