سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

99005

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 99005 532.60 e434170d-6123-4b04-a911-76a32f9230d5.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99005 2088.18 45eb0f58-22c2-4879-a0d6-0715a2ff55b9.zip