سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید دستگاه PAUT مورد نیاز ستاد

مناقصه

99002

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 99002 2204.20 5ceff744-df50-4a5f-8a7e-35282fa162a8.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 99002 118.00 74064376-7a8f-49c8-a425-4dc1d75d904c.doc