سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

پروژه آماده سازی عملیات قبل از استقرار و بعد از ترخیص دکل حفاری بر روی چاه شماره 2 دالان در منطقه عملیاتی آغارودالان

مناقصه

0610

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10، دعوت به عمل می آید حداکثرتا 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اخذ مدارک استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور، نامه اعلام آمادگی، راهنمای استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران و کلیه مدارک و مستندات مندرج در این راهنما را مطالعه ،تکمیل و در سایت مذکور بارگذاری نمایند.ضمناً ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.