سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید SELF HEALING VISCO ELASTIC COATING مورد نیاز مناطق عملیاتی آغار و دالان و سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98044

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98044 277.22 c5abec25-3c87-4e04-9e61-29225c24bae6.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98044 2764.14 152cfc0f-1bad-4b87-b713-6c445688fbc8.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98044 118.00 15f41fa9-5c09-421f-9f6b-d686f7e3236e.doc