سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، تهویه، تاسیسات و شبکه برق فشار قوی در منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

0601

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10، دعوت به عمل می آید بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر هفت روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ مدارک استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می‌بایست ضمن بارگزاری نامه اعلام آمادگی، فرم استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم آن فرم را در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شده به نشانی بالا تحویل نمایند. لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد . بدیهی است ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.