سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید صنعتی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98042

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی مناقصه 98042 1136.97 36a400f6-da6e-45f7-8087-47a009f29a53.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98042 2723.63 ba07e496-0744-4ec3-beb7-72403e5a9215.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98042 118.00 bfeaa18c-1710-4016-a923-eb061f404251.doc