سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خط لوله منطقه عملیاتی آغارودالان

مناقصه

0597

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 10، دعوت به عمل می آید بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر هفت روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ مدارک استعلام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی contract.szogpc.com قسمت مناقصات مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست ضمن بارگزاری نامه اعلام آمادگی ، فرم استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم آن فرم را در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شده به نشانی بالا تحویل نمایند. . لازم به توضیح است که پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران ، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد . بدیهی است ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.