سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید مسدود کننده موقت لوله مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98041

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۹ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98041 1693.59 46097a51-71ab-4302-922a-8150b13dda99.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98041 118.00 59c34015-59be-412a-9ba8-9c969c0f9a3e.doc