سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی "HADID" SOLID BLOCK VALVE مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

97011

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97011 2119.66 a36cb5d0-b34c-4805-91fc-6dad4a4767a2.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97011 118.00 91ad6c21-1216-434c-94d1-2e031b9db70f.doc