سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید SKID LOADER مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

98028

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98028 1531.58 61b35ce8-dd45-4fa7-9618-d83ec72e5865.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98028 118.00 7719c6dd-e99c-43e1-bef7-24f9160a821b.doc