سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید انواع کمپرسور مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98040

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98040 2549.85 a3cfe681-80b8-46bd-953d-8c202edbe333.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98040 118.00 2c5c6b8e-5eaa-4674-9185-41b65ece8487.doc