سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98039

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98039 2454.63 ec51ea29-f3b7-41b7-8477-92175bd55b99.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98039 118.00 5d6c38aa-2e5d-42c5-bb5f-e38d58790491.doc