سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید انواع کولر اسپلیت مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98032

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98032 2246.97 083b0de8-d370-4580-a4e4-b2a6e708bd68.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98032 118.00 66fa3a42-3a43-4633-b186-7a2ca4d0ef93.doc