سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید ساندویچ پنل سقفی مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97026

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۰۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97026 1983.87 0b7d5693-9eee-4983-9e15-6c12ec4c5384.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97026 117.50 ec1535a5-d5fb-46d7-8d00-690e9a4be07f.doc