سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید SKID LOADER مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

98028

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98028 1529.84 a6d0674a-f997-418e-8792-039d6b07f315.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98028 118.00 f32e2676-2919-4aed-8244-840e84e7871a.doc