سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید لباس کار کارکنان مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98036

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۸

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98036 6869.00 af2124f4-98e4-442e-bc65-b8a179906f16.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98036 118.00 8e2f8bd2-5ea5-4098-8b22-0cb3c630fc34.doc