سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید SLICKLINE WIRE مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98035

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۴

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98035 1552.20 67d208e2-bc13-451b-a616-54f88e332c1d.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98035 118.00 eb317e3d-394c-449c-91eb-f0a99bd0815a.doc