سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید انواع روغن مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98019

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98019 501.54 ccd78ff1-447d-40c1-974a-4cd4e8348b15.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98019 3838.37 cf92165f-5506-4c32-bf98-6a498f4378e0.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98019 118.00 c46249a0-fd39-4a3f-9244-a0ec43d8e8f7.doc