سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید انواع خاموش کننده مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98016

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98016 2914.69 530d0844-efbf-4b59-a566-3eabd639dda5.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98016 118.50 a6171f72-6c4c-4d0c-8847-1c7c0d2ad7df.doc