سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی مورد نیاز منطقه عملیاتی سرورستان و سعادت آباد

مناقصه

98022

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98022 221.89 79aa889b-af50-454a-93ce-42588c6bd939.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98022 1682.18 2520d6cd-c0f2-4c4c-9c30-32af0e7e1fc0.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98022 117.50 f6012fb7-e3e9-4d88-983d-ba6d1ddd0155.doc