سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید جرثقیل 20 تن مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98017

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۶

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98017 1562.43 ff940387-4273-44e5-8aa0-14627a697c4b.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98017 1921.02 d8dcad42-e1f3-4b98-945f-cf4ff8e281cc.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98017 118.50 bc48ee8d-b652-46b6-9fb4-1acff7ff167c.doc