سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان SEMPELL مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98007

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98007 1052.51 5ecc02e5-8fd8-472a-80f9-e7059902b292.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98007 1647.12 5aca5ecf-ff30-4f94-b729-8713227abaf0.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98007 118.50 8211f422-87d9-4924-b742-e144d196aec8.doc