سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید لباس مقاوم آتش نشانی مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

98020

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98020 2065.43 16ac74c3-90ab-4018-847e-8b4071b78407.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98020 118.00 8e4490e2-412a-4e8a-b26b-1efc928dae2d.doc