سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید فیلتر توربین زیمنس SGT-400 مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98004

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۴۶

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98004 285.74 3b7e8201-ed51-4916-8a5b-16cbe4fe78d2.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98004 1524.40 839b8c49-d2d1-4120-974b-9b0900e39f93.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98004 117.50 11e9603b-c214-4845-988d-8770e6079624.doc