سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید انواع روغن مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98019

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۸:۴۳

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98019 501.54 277b6f8d-c700-4f15-967b-b978c25f1fe0.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98019 3832.41 d927486c-8086-4a3a-b0c9-e2387d5c39d8.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98019 118.00 709ad52e-7793-4329-b442-0517946e1f84.doc