سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید"MOOG" VGV CONTROLLER مربوط به توربین زیمنس SGT-400 مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98009

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98009 1562.63 dedfc998-1711-41fd-b1f6-3c73c0153eb0.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98009 118.50 60d1e195-fba8-4b6f-9052-d70a5b308f34.doc