سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی "HADID" SOLID BLOCK VALVE مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

97011

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97011 2115.12 329ad115-8758-485f-8b63-1340a20bec4b.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97011 118.00 00dc8856-0cfb-4a34-bd6d-d119c589cbbe.doc