سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی شیرهای اطمینان SEMPELL مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98007

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98007 1647.19 c61de80e-2f61-4438-86bd-1efa6a2e648e.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98007 118.50 a309a31c-9688-4769-8d1a-e628741305af.doc