سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98001

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۰

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98001 1204.13 10797b95-a0e5-46a4-9696-08a23f3cc6bf.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98001 117.50 f2523c65-f14c-4e2c-aa0b-55cc1bfa1785.doc